Vi har vibrationsdämpare av olika slag. Dämpare för industriella, marina applikationer. För höjdjusteringar och upppriktning, för motorinstallationer och dämpare där det ställs höga krav på isolering.

Vi har även isolatorer som inte leder ström, till skillnad mot elektriska ledare eller halvledare.

Klicka här för översikt i PDF Vibrationsdämpare

Vibrationsdämpare

Producerad av QuickNet